Phone Number +012 (345) 789

ในสวนสมุนไพรเวชกร มีพันธ์พืชสมุนไพรกว่า 200 ชนิด

เช่น มะขามป้อม มะขามแขก ยางเหียง เบาบับ สมอไทย สมอพิภก ฝางเสน คนทา บอระเพ็ด พยุง ราชพฤกษ์ ฯลฯ.

ติดต่อเรา
วิธีการใช้ยาสมุนไพร จากเวชกรโอสถ
icon

1. รับคำแนะนำจากแพทย์แผนไทย

โดยการแอดไลน์ @doctorpat1 แล้วแจ้งอาการ ลงประวัติการเจ็บป่วย เพื่อประเมินอาการโดยแพทย์แผนไทย

2. แพทย์แผนไทยจะแนะนำด้านการใช้ยาสมุนไพรให้ผู้ป่วย

เพื่อใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของขนาด วิธีการรับประทานยา รวมทั้งระยะเวลาที่ทานยา เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

3. เมื่อได้รับยาสมุนไพรแล้ว

ให้ปรุงยาและใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์แผนไทย

ดร.ภัทร์ หนังสือ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สยมพร ศิรินาวิน ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทย