ทุเรียนแช่เยือกแข็ง Monthong King
ทุเรียนแช่เยือกแข็ง Monthong King

About

Monthong King

ทุเรียนแช่เยือกแข็ง Monthong King

ทุเรียนแช่เยือกแข็ง Monthong King คัดเลือกทุเรียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมจากแหล่งปลูกทุเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทย ให้รสชาดที่หวาน หอม นุ่มนวลเป็นครีมและอบอวล ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งพิเศษ FreshFeezer อุณหภูมิ -80C ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการแช่แข็งทุเรียนโดยเฉพาะ ทำให้ได้คุณภาพของทุเรียนแช่แข็งที่ยังคงกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสเหมือนกับทุเรียนสดจากต้น เก็บได้นานถึง 2 ปี ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

Product

สัมผัสกับรสชาดทุเรียนหมองทองสด แท้ ๆ

สัมผัสกับรสชาดทุเรียนหมองทองสด แท้ ๆ
สัมผัสกับรสชาดทุเรียนหมองทองสด แท้ ๆ

" อร่อยเหมือนแกะจากลูกสด ๆ "

 อร่อยเหมือนแกะจากลูกสด ๆ
 อร่อยเหมือนแกะจากลูกสด ๆ
 อร่อยเหมือนแกะจากลูกสด ๆ

คงสภาพเนื้อทุเรียนสด

คงสภาพเนื้อทุเรียนสด
คงสภาพเนื้อทุเรียนสด
คงสภาพเนื้อทุเรียนสด
คงสภาพเนื้อทุเรียนสด
คงสภาพเนื้อทุเรียนสด
คงสภาพเนื้อทุเรียนสด

ทุเรียนแช่แข็งทั่วไป เมื่อละลายจะกลายเป็นน้ำและเนื้อเยื่อเละ ทำให้เกิดการสูญเสียรสชาติ

ทำให้เกิดการสูญเสียรสชาติ
ทุเรียนแช่แข็งทั่วไป
ทุเรียนแช่แข็งทั่วไป

เนื้อทุเรียนแช่แข็งด้วยระบบ Air Blast Freezer ที่เสียหายจากการแช่แข็ง

เนื้อทุเรียนแช่แข็งด้วยระบบ Air Blast Freezer

Air Blast Freezer ทั่วไปนั้น เมื่อเกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดการทำลายเซลล์และเกิด การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหว่างการเก็บรักษา เช่น

  • เกิดการสลายตัวของเม็ดสี
  • คลอโรพลาสต์และโครโมพลาสต์ถูกทำลายลง
  • เกิดการเปลี่ยนแปลงของ pH เนื่องจากการตกตะกอนของเกลือใน สารละลาย

การเปลี่ยนสีของสารสำคัญเช่น แอนโธไซยานิน. ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลไม้

  • สูญเสียวิตามิน
  • วิตามินที่ละลายในน้ำเช่น วิตามินซี วิตามินบี จะสูญเสียไปจากการแช่แข็ง
  • การสูญเสียวิตามินอื่น ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสียน้ำ
  • การทำงานของเอนไซม์ เช่น polyphenoloxidase ทำให้เกิดสีน้ำตาล

หรือการทำงานของเอนไซม์ lipoxygenases ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากไขมันและทำให้เกิดการย่อยสลายของแคโรทีน วิตามินที่ละลายในไขมัน เช่น วิตามิน เอ วิตามินอี วิตามินเค

  • เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนและไลโปไลติก
  • วิเกิดออกซิเดชันของไขมัน ทำให้กลิ่นเปลี่ยนไป และทำลายคุณค่าโภชนาการ

FreshFeezer คือคำตอบ

เทคโนโลยีใหม่ ของการแช่แข็ง

เทคโนโลยีใหม่ ของการแช่แข็ง

FreshFeezer เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการแช่แข็งทุเรียนและผลไม้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้าน cryogenic freezing คือ การแช่เยือกแข็ง (freezing) ที่ทีมงานของ Monthong King ได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมสำหรับการแช่แข็งทุเรียนโดยเฉพาะ โดยการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง ผสานกับการใช้สารไครโอเจน (cryogen) คือไนโตรเจนเหลว ที่มีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส มาปล่อยผ่าน Nozzle และผ่านพัดลมกำลังสูงเพื่อเกิดการกระจายตัว ทั้งหมดควบคุมกระบวนการจ่ายไนโตรเจน ความเร็วลมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อไนโตรเจนสัมผัสกับอาหารจะเดือด และดึงเอาความร้อนแฝง (latent heat) ออกจากอาหารเพื่อการเปลี่ยนสถานะ ทำให้อุณหภูมิอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที ซึ่งกระบวนการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและไนโตรเจน จะทำให้น้ำในทุเรียนเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของน้ำแข็ง เกิดผลึกน้ำแข็งรูปหกเหลี่ยม (Hexagon) ขนาดเล็กมากสม่ำเสมอกระจายทั่วไป ทำให้อาหารแช่เยือกแข็งมีคุณภาพดี ลดการสูญเสียน้ำ (drip loss) และลดการทำลายโครงสร้างของเซลล์ได้ดี

ผลึกน้ำแข็งที่เกิดจาก Fresh Feezer จะมีขนาดเล็ก เป็นผลึกรูปหกเหลี่ยมกระจายตัว ไม่มีความแหลมคม

 ผลึกน้ำแข็งที่เกิดจาก Fresh Feezer
 ผลึกน้ำแข็งที่เกิดจาก Fresh Feezer

ผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมกระจายตัวจะไม่ทำลายเซลล์ของวัตถุดิบ

ผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมกระจายตัวจะไม่ทำลายเซลล์ของวัตถุดิบ
เนื้อทุเรียนแช่แย็งด้วย Fresh Feezer จะยังคงสภาพเดิม
เนื้อทุเรียนแช่แย็งด้วย Fresh Feezer จะยังคงสภาพเดิม

ส่วนการแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจนโดยทั่วไปนั้น จะเป็นการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วมาก ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้เป็น IQF (individual quick frozen) การแช่แข็งเยือกแข็งอาหารด้วยวิธีนี้ทำได้โดยการจุ่มอาหารลงในสารไครโอเจน หรือ พ่นสารไครโอเจนลงบนผิวหน้าของอาหารโดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอีกประการหนึ่งคือ Thermal Shock ซึ่งทำลายผนังเซลล์ได้เช่นเดียวกัน เทคโนโลยี Fresh Freezer ของเรานั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากวิธีการแช่แข็งแบบเดิม

เปรียบเทียบการแช่แข็งแบบเดิม และ FreshFeezer

การแช่แข็งทั่วไป FreshFeezer
เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแหลมคม เกิดโมเลกุลน้ำแข็งขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยม ไม่แหลมคม กระจายตัว
ทำลายเซลล์ ไม่ทำลายเซลล์
เกิดการสูญเสียน้ำภายในเซลล์ ไม่เกิดการสูญเสียน้ำในเซลล์
โครงสร้างเนื้อเยื่อถูกทำลาย โครงสร้างเนื้อเยื่อไม่ถูกทำลาย
กลิ่น รสชาด สี เปลี่ยนไป คงสภาพสดของสี กลิ่น รสชาดเหมือนวันที่แช่
เก็บได้ประมาณ 6 เดือน เก็บในตู้แช่ได้ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
สูญเสียวิตามิน ไม่เกิดการสูญเสียวิตามินและคุณค่าอาหาร
สูญเสียแร่ธาตุและสารสำคัญในวัตถุดิบ ไม่เกิดการสูญเสียแร่ธาตุและสารสำคัญ
เกิดออกซิเดชั่นของไขมัน ไม่เกิดออกซิเดชั่นไขมัน

โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษ
Monthong King 300 กรัม
Monthong King ทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ขนาด 300 กรัม

ราคาปกติ 350 เพียง 299 บาท

Monthong King 300 กรัม x 3 กล่อง
Monthong King ทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ขนาด 300 กรัม x 3 กล่อง

ราคาปกติ 1,050 เพียง 885

Monthong King 300 กรัม x 6 กล่อง
Monthong King ทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ขนาด 300 กรัม x 6 กล่อง

ราคาปกติ 2,100 เพียง 1,750 บาท

แถมฟรี ทุเรียนฟรีซดราย 30 g. 1 ถุง
ส่งฟรีทั่วประเทศ

Monthong King 1000 กรัม
Monthong King ทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ขนาด 1000 กรัม

ราคาปกติ 1,200 เพียง 899

(สินค้าหมดชั่วคราว)
Monthong King 1000 กรัม x 2 กล่อง
Monthong King ทุเรียนแช่เยือกแข็ง

ขนาด 1000 กรัม x 2 กล่อง

ราคาปกติ 2,400 เพียง 1,780 บาท

แถมฟรี ทุเรียนฟรีซดราย 50 g. 2 ถุง
ส่งฟรีทั่วประเทศ

Cotact Us

บริษัท อีสเทิร์น เฮิร์บ จำกัด

บริษัท อีสเทิร์น เฮิร์บ จำกัด

829/29-30 ซอยประชาชื่น 27 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย.

โทร. 02-9136074-6

Hotline

Hotline

099-2458080
Whatsapp

Whatsapp, Wechat

pattt15
Line

Line

@fruitice
หมอนทองคิงส์